Ръководството ви информира

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 от 29
Юни 2022
Национално Външно оценяване – VII клас

Национално Външно оценяване – VII клас

01.06.2022

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в VII клас през учебната 2021/2022 година.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 от 29
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.