Ръководството ви информира

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 от 33
Септември 2021
Магично вълнение изпълва коридорите на ЧСУ „Константин-Кирил Философ“

Магично вълнение изпълва коридорите на ЧСУ „Константин-Кирил Философ“

10.09.2021

Магично вълнение изпълва коридорите на ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ преди първия учебен ден. Преподавателският екип внимателно обмисля всеки детайл, така че децата да се чувстват спокойни и щастливи, когато прекрачат прага на 15 септември. Освен индивидуалните таблети и интерактивни дъски, които ще ползват и през тази учебна година, в стаите за най-малките вече са подредени учебни комплекти,  занимателни игри  и помагала за самостоятелна работа, които сякаш  също нетърпеливо очакват веселата глъчка и палавите детски ръце.

Преподавателският екип използва летните месеци, за да повиши своята квалификация. През новата учебна 2021 – 2022 година част от новите подходи в преподаването ще бъдат свързани с ментална математика и лего игри за по-лесно усвояване на учебния материал. Освен това за първи път през тази учебна година в ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ ще бъде приложен успешният опит на British School of Sofia за  работа с  така наречените ключове, които ще отварят различни възможности за успешно решаване на казуси. Задачите изискват различни подходи – търпение, екипност, постоянство, творчество, гъвкавост и т.н. Правилният избор на ключ ще бъде и част от решението на задачите.

 

Разбира се, екипът ще продължи да следва авторската холистичната концепция „УСПЕШНО ДЕТЕ“, която акцентира  върху многостранното изграждане на личността - физика, интелект, емоционална и етична нагласа. Основната цел е изграждане на уверени, отговорни и отворени към света хора.

В пандемичната обстановка на първо място остава  грижата за сигурността и здравето на децата. Училището разполага със системи за пречистване на въздуха, както и голям, зелен двор, на който децата могат да прекарват голяма част от времето. Училищното ръководство ще приложи и всички медицински изисквания за гарантиране на безопасна и здравословна среда както за децата, така и за целия екип.

 

Учебната година, както вече е известно, ще започне присъствено и се надяваме това да продължи възможно по-дълго.

Пожелаваме на всички деца и родители здрава и успешна година!

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 от 33
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.