Юни 2023

Предстоящи събития

Отворени врати

Ръководството ви информира

Нови профили на обучение през учебната 2023-2024 година

Нови профили на обучение през учебната 2023-2024 година

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" получи одобрение за обучение по два от най-търсените от младите хора профила: софтуерни и хардуерни науки и предприемачество.
Много от учениците след 7-и клас се насочват през последните години именно към този тип профилираност на обучението. След успешна защита на нормативните изисквания на Министерството на образованието, училището открива
прием за новите паралелки за учебната 2023-2024 година. Предизвикателството за предстоящата учебна година е в отговор, както на търсенето на младите хора, така и на потребностите на пазара на труда.
Класирането на кандидатите ще бъде по документи.

 

Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.