Подготвителни групи

Децата, навършващи 5 или 6 години в годината на кандидатстването, могат да влязат в подготвителен клас. За тази цел родителите трябва да подадат:

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултата по прием на училището.

След като родителите получат уведомление за приемане на детето, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.