Нови профили на обучение през учебната 2023-2024 година

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" получи одобрение за обучение по два от най-търсените от младите хора профила:

  • софтуерни и хардуерни науки
  • предприемачество
Много от учениците след 7-и клас се насочват през последните години именно към този тип профилираност на обучението. След успешна защита на нормативните изисквания на Министерството на образованието, училището открива
прием за новите паралелки за учебната 2023-2024 година. Предизвикателството за предстоящата учебна година е в отговор, както на търсенето на младите хора, така и на потребностите на пазара на труда.
Класирането на кандидатите ще бъде по документи.

Осми клас

Деца, кандидатстващи за средното училище на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" с прием след 7 клас, кандидатстват след полагане на задължителните изпити НВО - Национално въшно оценяване след 7 клас по български език и математика.

Родителите, чиито деца кандидатстват за средното училище, трябва да предадат:

  • формуляр за записване - типов формуляр, предоставен от училището и наличен на сайта
  • акт за раждане;
  • удостоверение за завършен 7-и клас
  • резултати от положените изпити - НВО по български език и математика

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултанта по прием в училището.

След като родителите получат уведомление, че детето е прието, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

8 клас - профил софтуерни и хардуерни научи

8 клас - профил предприемачествоCopyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.