Творчески дейности Декември 2022

"Стани богат" мотивира стремеж към знания

14.12.2022
ецата сами подготвиха въпроси, за да превърнат класната стая в студио на популярната игра "Стани богат". Казусите изискваха солидни знания и логика, но не успяха да затруднят участниците. Отлично се представиха и смелчаците, които се впуснаха в трудна викторина.
Игрите - проекти, разработени от ученици, бяха част от часовете по Личностно, социално, здравно и финансово образование, в които децата не само откриват връзката между живота и учебния материал, но и мотивация непрекъснато да надграждат знанията си.
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.