Творчески дейности Януари 2023

Поредно отличие за наш преподавател

17.01.2023
Поредно отличие за наш преподавател
Преподавателят Росица Цонева е сред отличените в учителския конкурс за STEM урок, организиран от издателска група „Просвета”.
Урокът, с който Росица Цонева участва в конкурса, бе на тема: Безопасност на движението по пътищата и подобряване на инфраструктурни обекти.
Междупредметните връзки в него се осъществяват с лего и информационни технологии. С помощта на различни методи - беседа, дискусия, разказ с описателен характер, ролева игра, симулаци, работа в екип, демонстрация, моделиране и други, децата представят не само проблема, но и неговото решение. Те влизат в различни роли – инженери, полицаи, пешеходци и шофьори, изказват мнение от гледна точка на специалист, наблюдавайки презентациите на съучениците си.
Децата изграждат, одобреното от всички "специалисти", кръстовище или друго пътно съоръжение с LEGO® Education, след което представят готовите модели пред останалите ученици.
При подхода STEM (S – наука, T – технологии, E – инженерство, M – математика) учениците сами стигат до обяснението на явления, процеси и понятия, като ги разглеждат през различни науки. Конкурсът целеше да отличи оригинални идеи, структура и логика на урока, практически задачи, илюстративен материал, възможност за работа по групи, интеграция на съдържание от различни учебни предмети, приложимост на знанията и уменията от урока.
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.