Училищен календар

Училищен календар за учебната 2020/2021 година

Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
40
28
29
30
1
2
3
4
41
5
6
7
8
9
10
11
42
12
13
14
15
16
17
18
43
19
20
21
22
23
24
25
44
26
› Есенна ваканция/Зелено училище
27
› Есенна ваканция/Зелено училище
28
› Есенна ваканция/Зелено училище
29
› Есенна ваканция/Зелено училище
30
› Есенна ваканция/Зелено училище
31
› Есенна ваканция/Зелено училище
1
› Есенна ваканция/Зелено училище
› Ден на народните будители
45
2
3
4
5
6
7
8
  За родители
  Общи занимания
  Занимания по избор
  Ваканция
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.