Ръководството ви информира

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 от 29
Юни 2022
Училището получава високи оценки от родителите за образователния процес

Училището получава високи оценки от родителите за образователния процес

30.06.2022

Отличен и много добър са преобладаващите оценки, които родителите дават за образователния процес в ЧСУ „Константин-Кирил Философ“, сочи анонимно анкетно проучване. 37, 5% оценяват образователния процес като отличен. 25% го определят като много добър, а останалите като добър.

 

 

Половината от родителите са на мнение, че през учебната година е постигнат напредък по отношение на дисциплината в училище, но има какво още да се желае. Останалите я определят като добра, много добра и отлична.

Над 62% от анкетираните са удовлетворени от обратната връзка с училището. Преобладаващата част от родителите определят нивото на комуникация  "училище-родители" като отлична.

Останалите очакват систематичен подход за информиране на родителите по отношение на домашните работи.

75% потвърждават, че са срещнали разбиране при поставяне на конкретни казуси, свързани с тяхното дете.

100% от родителите подкрепят извънкласните форми на обучение, които са организирани през изминалата учебна година. Според тях тези занимания разпалват интереса и провокират изследователското мислене.

Въвеждане на втори чужд език и повече спортни дейности – са основните препоръки на родителите за следващата учебна година.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 от 29
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.