Ръководството ви информира

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 от 29
Февруари 2022
График на дейностите за НВО

График на дейностите за НВО

25.02.2022

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 от 29
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.