Ръководството ви информира

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 от 29
Септември 2021
Магично вълнение изпълва коридорите на ЧСУ „Константин-Кирил Философ“

Магично вълнение изпълва коридорите на ЧСУ „Константин-Кирил Философ“

10.09.2021

Магично вълнение изпълва коридорите на ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ преди първия учебен ден. Преподавателският екип внимателно обмисля всеки детайл, така че децата да се чувстват спокойни и щастливи, когато прекрачат прага на 15 септември. Освен индивидуалните таблети и интерактивни дъски, които ще ползват и през тази учебна година, в стаите за най-малките вече са подредени учебни комплекти,  занимателни игри  и помагала за самостоятелна работа, които сякаш  също нетърпеливо очакват веселата глъчка и палавите детски ръце.

Преподавателският екип използва летните месеци, за да повиши своята квалификация. През новата учебна 2021 – 2022 година част от новите подходи в преподаването ще бъдат свързани с ментална математика и лего игри за по-лесно усвояване на учебния материал. Освен това за първи път през тази учебна година в ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ ще бъде приложен успешният опит на British School of Sofia за  работа с  така наречените ключове, които ще отварят различни възможности за успешно решаване на казуси. Задачите изискват различни подходи – търпение, екипност, постоянство, творчество, гъвкавост и т.н. Правилният избор на ключ ще бъде и част от решението на задачите.

 

Разбира се, екипът ще продължи да следва авторската холистичната концепция „УСПЕШНО ДЕТЕ“, която акцентира  върху многостранното изграждане на личността - физика, интелект, емоционална и етична нагласа. Основната цел е изграждане на уверени, отговорни и отворени към света хора.

В пандемичната обстановка на първо място остава  грижата за сигурността и здравето на децата. Училището разполага със системи за пречистване на въздуха, както и голям, зелен двор, на който децата могат да прекарват голяма част от времето. Училищното ръководство ще приложи и всички медицински изисквания за гарантиране на безопасна и здравословна среда както за децата, така и за целия екип.

 

Учебната година, както вече е известно, ще започне присъствено и се надяваме това да продължи възможно по-дълго.

Пожелаваме на всички деца и родители здрава и успешна година!

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 от 29
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.