Съобщения Ноември 2022

Прием за учебната 2023 - 2024 година

07.11.2022
Прием за учебната 2023 - 2024 година

 

 

 

През учебната 2023-2024 година ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ ще приема ученици в следните възрастови групи:

 

Подготвителни групи за 5 и 6-годишни

От 1-ви до 7-и клас

След 7-и клас:

- с разширено изучаване на английски/немски език

-  профил софтуер и хардуер

- профил предприемачество

 

 

Дни на отворените врати

За прием в подготвителни групи и 1-ви клас през учебната 2023/24 година, училището ще отвори врати за родители и бъдещи ученици от 15 ноември 2022 година до 15 януари  2023 година.

Конкретните дати са:

15.11.2022, 30.11.2022, 08.12.2022, 15.12.2022, 10.01.2023 година

Заявка за включване в събитието можете да направите на тел.: 0886310610

 

Подаването на заявления /онлайн/ за прием в предучилищни групи и  1-ви клас се приемат от 15.12.2022 до 30.08.2023 година.

След кандидатстване ще получите покана за конкретен ден и час за индивидуална среща.

Приемът се извршва на база събеседване на преподавател с детето и тест, който цели оценка за общата готовност за училище.

Родителите се уведомяват в срок до 3 работни дни с e-mail или по телефона за резултатите от теста и събеседването.

Записването на одобрените деца е в срок до 7 работни дни, след като бъдат уведомени.

 

Втори - седми клас

Деца, кандидатстващи за началното и основното училище на ЧСУ "Константин-Кирил Философ", е желателно да са учили в училище с преподаване на английски език поне една година преди постъпването си. На този етап от тях се очаква да могат да четат и пишат на английски език.

Родителите, чиито деца кандидатстват за началното и основното училище, трябва да предадат:

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултанта по прием в училището.

След като родителите получат уведомление, че детето е прието, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

 

Осми клас

 

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" получи одобрение за обучение по два от най-търсените от младите хора профила:

  • софтуерни и хардуерни науки
  • предприемачество
Много от учениците след 7-и клас се насочват през последните години именно към този тип профилираност на обучението. След успешна защита на нормативните изисквания на Министерството на образованието, училището открива
прием за новите паралелки за учебната 2023-2024 година. Предизвикателството за предстоящата учебна година е в отговор, както на търсенето на младите хора, така и на потребностите на пазара на труда.
Класирането на кандидатите ще бъде по документи.

Деца, кандидатстващи за средното училище на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" с прием след 7 клас, кандидатстват след полагане на задължителните изпити НВО - Национално въшно оценяване след 7 клас по български език и математика.

Родителите, чиито деца кандидатстват за средното училище, трябва да предадат:

  • формуляр за записване - типов формуляр, предоставен от училището и наличен на сайта
  • акт за раждане;
  • удостоверение за завършен 7-и клас
  • резултати от положените изпити - НВО по български език и математика

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултанта по прием в училището.

След като родителите получат уведомление, че детето е прието, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

 

Кандидатствайте онлайн тук

2-ра стъпка

Ще получите по e-mail или телефон покана за събеседване и тест

3-та стъпка

В срок от три дни след провеждане на теста ще бъдете уведмени за резултата

4-та стъпка

В срок до 7 дни, след като сте уведомени, че сте приети, трябва да посетите училището за оформяне на необходимите документи и подписване на договор.

В случай, че не сте спазили установения срок, мястото се заема от следващия в класирането.

Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.