Съобщения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 от 16
Май 2023
Правила и условия за кандидатстване след 7-и клас

Правила и условия за кандидатстване след 7-и клас

05.05.2023

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 година (съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват.

прочети още
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 от 16
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.