Лекарят предупреждава Октомври 2021

Противоепидемични мерки

21.10.2021
  • Класните стаи се проветряват всяко междучасие и поне 2 пъти по време на час.

  • Учителите напомнят на децата да мият често ръцете си със сапун в продължение на поне 20 секунди, да не докосват носа и устата си и да използват дезинфектант за ръце.

  • Носене на маска на закрито за деца след 5 клас.

  • Всекидневно и двукратно (преди началото и след приключване на учбните часове) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди. Увеличаване на хигиенните и дезинфекционни мероприятия при наличие на потвърден случай на ковид сред учениците -   4 пъти на ден или дезинфекция на всеки час в зависмост от обекта, който се дезинфекцира.

  • Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график.

  • Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете.

  • Определяне на отделна класна стая за всяка паралелка, за да се ограничи движението на ученици и да се намали риска от разпространение на ковид инфекция. Ограничено използване на кабинети, лаборатории и физкултурен салон. Провеждане на максимален брой часове на открито.

  • Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и дистанция от 1,5 метра по време на обучение.

 

 

Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.